หมวดหมู่เบอร์
ราคาเบอร์มือถือ
วิธีการสั่งซื้อ

   *** ขอแก้ไขการนัดรับสินค้า เปลี่ยนเป็นเบอร์ที่มีราคา 6,000 บาท ขึ้นไป และขออนุญาติบวกค่าเดินทาง 100-200 บาท ***

                   *** ขออนุญาติไม่รับจองสินค้าข้ามวัน นอกจากทางเราจะได้รับมัดจำค่าสินค้าบางส่วนแล้วเท่านั้น ***

    *** ในกรณีที่ซิมมีเลขหมายถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่งซื้อและใช้งานได้ตามปรกติ ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนเบอร์หรือรับคืนสินค้า ***